Disclaimer

De website heeft uitsluitend tot doel om informatie te verschaffen. De informatie op deze website is te goeder trouw door Young Professionals samengesteld. Young Professionals is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina's of andere websites die gekoppeld aan of afgeleid zijn van de Young Professionals website. Young Professionals garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in. Afwijkingen in tekst en beelden zijn te allen tijde voorbehouden.Young Professionals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van (informatie op) de website Young Professionals en/of eventueel aan genoemde website gelieerde subdomeinen.

Onder andere aanvaardt Young Professionals geen aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website wordt opgeslagen of ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per andere elektronische dragers wordt verzonden, het verlies van gegevens, het downloaden of het gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers en contractuele partners van Young Professionals.

Contact

Young Professionals
Noordeinde 109b
3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht
Nederland
Telefoon: +31 78 30 32 032
M dcyp@dealdrechtcities.nl